Việt Nam Chuyển Nhượng 10,3 Triệu Tấn CO2 Cho Ngân Hàng Thế Giới: Thu Về Gần 1.250 Tỷ Đồng để Đóng Góp cho Mục Tiêu Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính

Screenshot 5 14Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng 10,3 triệu tấn khí CO2 cho Ngân hàng Thế giới, với tổng số tiền thu về gần 1.250 tỷ đồng.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính (ERPA) tại vùng Bắc Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ ra rằng Thỏa thuận này đã được ký kết vào ngày 22/10/2020 giữa Bộ này và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), đại diện cho Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp (FCPF).

ERPA này có mục tiêu chuyển nhượng 10,3 triệu tấn khí CO2 từ vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2018-2024 cho FCPF thông qua WB, với mức giá 5 USD/tấn CO2, tương đương 51,5 triệu USD.

Khoảng 95% số tiền từ việc chuyển nhượng này sẽ được trao trở lại Việt Nam để góp phần vào cam kết của quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, nhằm đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 (COP21).

Ngoài ra, WB còn có quyền mua thêm tối đa 5 triệu tấn khí CO2 từ Báo cáo kết quả giảm phát thải tại vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 2018-2024, với mức giá 5 USD/tấn CO2, theo quy định của ERPA đã ký kết. Kết quả giảm phát thải này sẽ được áp dụng cho cả vùng Bắc Trung Bộ.

Thời điểm tính kết quả giảm phát thải bắt đầu từ ngày 1/1/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2024. WB sẽ tiến hành chi trả dựa trên kết quả thông qua 3 kỳ báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Vào ngày 11/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành việc ký kết các thỏa thuận chuyển nhượng 10,3 triệu tấn khí CO2 cho Ngân hàng Thế giới.

Bộ NN-PTNT cho biết, đầu tháng 8, WB đã thực hiện thanh toán đợt 1 của ERPA với số tiền là 41.200.000 USD (tương đương 997,040 tỷ đồng), tương ứng với 80% kết quả giảm phát thải theo ERPA đã ký kết.

Số tiền còn lại là 10.300.000 USD (tương đương 249,26 tỷ đồng), Bộ sẽ phối hợp với WB để thực hiện các thủ tục thanh toán sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng 10,3 triệu tấn khí CO2.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam sẽ đóng vai trò là đầu mối tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền từ ERPA, và thực hiện phân phối cho 6 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để chi trả cho các chủ rừng, UBND cấp xã và các tổ chức liên quan, nhằm hỗ trợ công tác quản lý rừng tự nhiên, cũng như các hoạt động liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, nhằm ngăn ngừng mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho những người dân đang làm công việc liên quan đến rừng.

Bộ NN-PTNT cũng đề xuất tiếp tục xây dựng báo cáo về kết quả giảm phát thải cho kỳ 2 (1/1/2020-31/12/2022) và kỳ 3 (1/1/2023-31/12/2024), và sẽ tìm kiếm cơ hội trao đổi và chuyển nhượng nếu có sự gia tăng trong kết quả giảm phát thải.