Y Tế và Môi Trường

Y Tế Và Môi Trường Và Sự Ảnh Hưởng Của Thiên Nga Đen

Khám phá tác động đáng ngạc nhiên của các sự kiện bất ngờ như Đại dịch, thảm họa tự nhiên và khủng hoảng môi trường lên sức khỏe cộng đồng và môi trường. Xem cách những biến đổi này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và cách chúng ta có thể ứng phó và bảo vệ sức khỏe và môi trường.