Việt Nam Cam Kết Chuyển Đổi Năng Lượng Công Bằng: Huy Động Nguồn Lực Quốc Tế Và Khối Tư Nhân

Screenshot 2 7

Trải qua một thời gian dài, Việt Nam đã tỏ ra quyết tâm và mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Mặc dù đã có sự cam kết huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế, Việt Nam vẫn cần sử dụng nguồn ngân sách và huy động tư nhân để đảm bảo tiến trình này được thực hiện một cách hiệu quả.

Cam kết huy động nguồn lực ban đầu trị giá 15,5 tỷ USD

Tại Hội nghị lần thứ 28 của Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) gần đây, Việt Nam đã chính thức công bố Kế hoạch huy động nguồn lực để thực hiện Tuyên bố chính trị về việc thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tôn vinh vai trò quan trọng của chuyển đổi năng lượng công bằng trong việc định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam là đạt được phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và đảm bảo phát triển bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh rằng Việt Nam đã có những bước triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và đầy tham vọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.

Kế hoạch huy động nguồn lực và vai trò lãnh đạo của Việt Nam

Kế hoạch huy động nguồn lực là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện JETP, thể hiện cam kết và vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng. Quá trình này cần phải bền vững, đảm bảo giá cả phải chăng, và góp phần cải thiện cuộc sống cũng như tạo cơ hội cho mọi người.

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), ông Tăng Thế Cường, đã thảo luận về vai trò của các đối tác quốc tế trong việc giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách, chuyển giao công nghệ, và hỗ trợ tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng. Ông cũng nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cải thiện hạ tầng điện, phát triển trung tâm năng lượng tái tạo, và thúc đẩy các lĩnh vực khác như lưu trữ năng lượng, sản xuất thiết bị và pin lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen xanh, và phát triển điện gió ngoài khơi. Đồng thời, hợp tác quốc tế cũng sẽ đảm bảo rằng có đủ nguồn nhân lực có kỹ năng và năng lực để thực hiện chuyển đổi công bằng thông qua giáo dục và đào tạo nghề.

Huy động tài chính và nguồn ngân sách

Tuy kế hoạch huy động nguồn lực ban đầu trị giá 15,5 tỷ USD là một bước quan trọng, nhưng ông Cường cũng lưu ý rằng số này chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng nguồn lực cần thiết để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục huy động và sử dụng nguồn ngân sách và huy động từ khối tư nhân để đảm bảo tiến trình chuyển đổi năng lượng diễn ra một cách hiệu quả.

8 nhóm nhiệm vụ chính trong kế hoạch huy động nguồn lực của Việt Nam

Kế hoạch huy động nguồn lực của Việt Nam sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm:

  1. Hoàn thiện thể chế và chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.
  2. Thúc đẩy chuyển đổi điện từ năng lượng than sang năng lượng sạch.
  3. Phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo.
  4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  5. Nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối điện, đẩy nhanh xây dựng hệ thống điện thông minh.
  6. Chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải.
  7. Đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ.
  8. Bảo đảm công bằng trong việc thực hiện chuyển đổi năng lượng.

Chuyển đổi năng lượng công bằng là cam kết quan trọng của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo phát triển bền vững. Việc huy động nguồn lực từ đối tác quốc tế và khối tư nhân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết này. Tuy nhiên, cần phải có sự hợp tác và cam kết từ nhiều phía để đạt được mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi năng lượng công bằng và đảm bảo tương lai phát thải ròng bằng 0.