Thủ tướng Việt Nam Họp Gặp Các Tập Đoàn Nhật Bản để Bàn Về Phát Triển Công Nghiệp Bán Dẫn

Screenshot 9 1Vào sáng ngày 16/12 tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục các hoạt động song phương tại Nhật Bản và có cuộc gặp gỡ và làm việc với các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Trong buổi làm việc này, các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao việc phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Họ lưu ý rằng hiện nay Việt Nam đã trở thành nơi có nhiều cơ sở lớn nhất của họ ngoài quốc gia và đã thu hút nhiều nhân lực giỏi từ Việt Nam. Họ cũng đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Các tập đoàn Nhật Bản đã khẳng định rằng Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với họ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Họ đã thể hiện sự quan tâm đến phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, chia sẻ về các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và quyết tâm hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ rằng Việt Nam luôn chào đón việc chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản và đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Ông cũng đã thảo luận về các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh rằng Việt Nam đang xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế, dựa vào nội lực của mình, đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông cũng đề cập đến các biện pháp cần thiết để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, bao gồm đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, và đào tạo các kỹ sư về công nghệ thông tin và công nghiệp bán dẫn.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng Việt Nam là một điểm an toàn trong bão táp của thế giới và đã tạo ra môi trường hòa bình và hợp tác cho các doanh nghiệp quốc tế. Việt Nam đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hy vọng được hợp tác mạnh mẽ với các tập đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực này.