Thanh tra Bancassurance: Công Khai Tỷ Lệ Duy Trì Hợp Đồng Bảo Hiểm Tại Việt Nam

Screenshot 2 12Cơ quan quản lý đang tăng cường công tác thanh tra và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, đặc biệt là việc bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), và tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật.

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố công khai kết quả hoạt động thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng tại một số doanh nghiệp vào cuối tháng 6/2023. Kết quả thanh tra này đã cho thấy rằng hoạt động bancassurance còn nhiều vấn đề tồn tại, đặc biệt tại khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng và môi giới bảo hiểm.

Lần đầu tiên, thị trường được biết tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm thực tại của 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn, bao gồm Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife và Sun Life.

Cụ thể, theo kết luận của thanh tra, trong năm 2021, Prudential phát hành 94.431 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancassurance, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất của những hợp đồng này là 59%, tương ứng với tỷ lệ hủy bỏ là 41%.

Sun Life phát hành 80.117 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancassurance trong năm 2021, tỷ lệ hủy bỏ trong thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) là 4,05%; còn tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) của các hợp đồng phát hành qua TPBank là 73% và qua ACB là 39%.

Công khai tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm hàng năm được xem là cần thiết, nhằm tăng tính minh bạch và buộc các doanh nghiệp phải cải thiện chất lượng đội ngũ đại lý và tư vấn viên.

Ví dụ, BIDV Metlife chỉ triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng mẹ BIDV và phát hành 21.123 hợp đồng mới trong năm 2021, tỷ lệ hủy sau năm thứ nhất là 39,4%.

Tại MB Ageas, trong năm 2021, doanh nghiệp này triển khai 66.757 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancassurance, tỷ lệ hủy sau năm thứ nhất là 5,91%; còn tỷ lệ hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm sau thời gian cân nhắc (năm thứ nhất) là 32,4%.

Kết quả thanh tra này cho thấy một phần hoạt động bán bảo hiểm của các ngân hàng và công ty bảo hiểm tại Việt Nam. Tỷ lệ duy trì hợp đồng “mơ ước” của các công ty bảo hiểm thường cao hơn 80%. Tuy nhiên, kết quả này cũng lộ ra tỷ lệ duy trì hợp đồng “không đẹp như mơ”. Thực tế, điều này không chỉ áp dụng cho 4 công ty bảo hiểm mà còn là một vấn đề trên toàn thị trường bảo hiểm.

Cùng với việc công khai tỷ lệ duy trì hợp đồng, các cơ quan chức năng đã siết chặt việc đào tạo và cấp chứng chỉ bán bảo hiểm cho đại lý, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này. Số lượng trung tâm thi tuyển đại lý đã giảm, và tần suất thi cũng đã giảm để đảm bảo chất lượng tuyển dụng.

Mặc dù có một số cải thiện trong chất lượng đại lý bảo hiểm, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phải đối mặt. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần tập trung vào đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh hơn để thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm.