Tăng Cường Vai Trò của Liên minh HTX tỉnh Hà Nam Trong Thúc Đẩy Sự Phát Triển Của Hợp Tác Xã

Screenshot 7 7

Hà Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2023 – Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Nam, ông Đỗ Xuân Trường, đã khẳng định tầm quan trọng và vai trò cốt lõi của Liên minh HTX tỉnh trong việc thúc đẩy thành lập và hoạt động của các HTX mới tại địa phương.

Liên minh HTX tỉnh Hà Nam cam kết tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, và hỗ trợ để nâng cao năng lực quản trị của cán bộ HTX, đồng thời tăng cường hỗ trợ các HTX tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, và tiêu thụ sản phẩm của họ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rộng rãi.

Trên lãnh thổ tỉnh Hà Nam hiện có tổng cộng 305 HTX và quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, cung cấp việc làm cho hơn 5.560 người lao động. Mỗi HTX trung bình đạt doanh thu khoảng 590 triệu đồng. Kể từ đầu năm 2023, tỉnh Hà Nam đã thành lập 15 HTX mới, tạo việc làm cho 200 người lao động và thu hút tổng nguồn vốn đầu tư 20 tỷ đồng cho phát triển sản xuất và kinh doanh.

Nhiều HTX đã thể hiện hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ, HTX Hoàng Trà ở xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, thành lập vào năm 2022, đã nhanh chóng ổn định tổ chức và thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông sản sạch. Các sản phẩm của HTX Hoàng Trà đã thu hút nhiều khách hàng, cả trong và ngoài tỉnh.

HTX cũng được cung cấp nhiều cơ hội tham gia vào các hội chợ và sự kiện thương mại do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, giúp họ quảng bá sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Điều này cũng đã thúc đẩy các HTX đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mở rộng kênh phân phối để đưa sản phẩm nông sản sạch đến thị trường trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, các HTX tại Hà Nam đang gặp phải một số khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là trong việc hỗ trợ tài chính. Thủ tục thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ HTX vẫn còn phức tạp. Tỉnh cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề thiếu cán bộ quản lý HTX cấp xã và cải thiện nhận thức của cộng đồng về vai trò của kinh tế tập thể.

Trong tương lai, tỉnh Hà Nam đề xuất sự hỗ trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn vốn và thúc đẩy mô hình HTX kiểu mới. Tỉnh cũng kêu gọi Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đồng thuận về việc cung cấp nguồn vốn cho các địa phương triển khai thực hiện các mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, như đã quyết định trong Quyết định số 167/QĐ-TTg về việc lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX.

Cục Phát triển HTX (Bộ Kế Hoạch và Đầu tư) đã đánh giá cao sự phát triển của các mô hình HTX tại Hà Nam và cam kết hỗ trợ và thúc đẩy các mô hình tương tự tại địa phương trong tương lai.