Tag Archives: lý thuyết thiên nga đen ẩn chứa mọi điều về thế giới này

Lý Thuyết Thiên Nga Đen: Khám Phá Những Sự Kiện Bất Ngờ và Hậu Quả Lớn

Lý thuyết Thiên nga đen, một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, được phát triển bởi Nassim Nicholas Taleb. Khái niệm này mô tả những sự kiện hiếm có, bất ngờ, có ảnh hưởng lớn và thường bị hiểu