Giảm Giá Bất Động Sản và Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp Trong Thị Trường Nhà Ở

Screenshot 6 2Hiện nay, trên thị trường, một số doanh nghiệp và chủ đầu tư đã bắt đầu thực hiện việc giảm giá bán tại các dự án nhà ở trung – cao cấp. Tuy nhiên, mức độ giảm giá này vẫn còn khá hạn chế, chủ yếu dựa vào việc cung cấp các chương trình chiết khấu và khuyến mại nhằm duy trì mức giá cao.

Để điều chỉnh mô hình thị trường nhà ở từ tình trạng “kim tự tháp lộn ngược” về mô hình “kim tự tháp” cân đối, hài hòa, bền vững với các phân khúc nhà ở giá vừa túi tiền, nhà ở xã hội, và nhà ở trung cấp trở thành phân khúc chủ đạo của thị trường, thì tất cả các chủ thể liên quan cần phải đảm bảo trách nhiệm và hợp tác để giải quyết khó khăn trong việc phát triển thị trường bất động sản một cách an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững.

Các cơ quan chính quyền cũng phải thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Câu hỏi về trách nhiệm của các doanh nghiệp bất động sản cần phải được các tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản trả lời thông qua hành động cụ thể. Họ cần cơ cấu lại các sản phẩm nhà ở, điều hướng chúng theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, và giảm giá bán nhà ở để phù hợp với thu nhập của họ. Việc giảm bớt sự kỳ vọng vào lợi nhuận và không giữ lại giá quá cao sẽ giúp tạo ra dòng tiền và thanh khoản cho doanh nghiệp, như câu tục ngữ đã từng nói “thà bán lỗ còn hơn vay lời”.