Đồng Nai: Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đẩy Mạnh Phát Triển

Screenshot 1 8

Đồng Nai, được biết đến như “thủ phủ” của ngành chăn nuôi tại Việt Nam, đã lựa chọn hướng phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại từ khá sớm. Với tổng cộng 442 trang trại, chiếm khoảng 21% tổng số trang trại của cả tỉnh, và sử dụng các công nghệ tiên tiến như chuồng lạnh và chuồng kín, ngành chăn nuôi tại Đồng Nai đã phát triển mạnh, với các loại vật nuôi chủ lực là heo và gà, chiếm khoảng 90% sản lượng chăn nuôi.

Nhiều trang trại chăn nuôi tại Đồng Nai sử dụng các công nghệ hàng đầu thế giới, như Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao (CNC) Long Thành Phát ở huyện Long Thành, là đối tác cung cấp thịt gà an toàn cho thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh chăn nuôi, ngành thủy sản tại tỉnh Đồng Nai cũng phát triển theo hướng công nghiệp. Trong đó, nuôi thủy sản nước lợ tập trung ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành, với mô hình ứng dụng công nghệ CNC trong nuôi tôm. Diện tích nuôi tôm liên tục gia tăng, góp phần quan trọng vào giá trị kinh tế tỉnh.

Nông dân Đồng Nai đã sớm nhận thức và áp dụng công nghệ CNC vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra một lớp nông dân tiên phong trong việc sử dụng công nghệ hiện đại. Đặc biệt, họ không tuân theo một mô hình cố định mà sáng tạo trong việc áp dụng công nghệ CNC vào sản xuất, tạo ra nhiều cải tiến giúp giảm chi phí đầu tư và phù hợp với điều kiện địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Phi, cho biết nông nghiệp CNC là một trong những mục tiêu đột phá của tỉnh và rằng tỉnh có nhiều điều kiện thu hút đầu tư từ doanh nghiệp và nông dân cho mô hình này. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp CNC, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân, và quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp CNC.

Hiện tại, đã có tám vùng sản xuất nông nghiệp CNC với tổng diện tích 6,5 ngàn ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đang tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nông dân về phát triển nông nghiệp CNC. Tỉnh cũng sẽ huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tạo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến nông sản, từ đó đảm bảo tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.