Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Đề Cao Phát Triển Công Nghiệp Quốc Phòng

Screenshot 2 5Chiều ngày 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2023) và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2023).

Trong cuộc làm việc này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện sự ghi nhận và biểu dương đối với những thành tích đạt được bởi Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong thời gian qua. Ông đã đề nghị Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục nắm rõ và thực hiện chặt chẽ và hiệu quả các quyết định, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Công Nghiệp Quốc Phòng – Mũi Nhọn Của Phát Triển Quốc Gia

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng, biến nó thành trụ cột quan trọng trong sự phát triển của nền công nghiệp quốc gia. Công nghiệp quốc phòng không chỉ là lõi trung tâm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư để phát triển tiềm lực của công nghiệp quốc phòng và mở rộng sự kết nối giữa công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và công nghiệp quốc gia.

Nguồn Nhân Lực – Yếu Tố Quan Trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt sự chú trọng đặc biệt đối với việc thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng. Ông nhấn mạnh rằng đây là một giải pháp cơ bản và quyết định sự phát triển của ngành này cả trong tương lai ngắn hạn và dài hạn.

Cùng với việc xây dựng và triển khai các kế hoạch và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu và lộ trình phát triển công nghiệp quốc phòng, ông cũng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đề xuất và xây dựng cơ chế và chính sách hợp lý nhằm thu hút nhân tài và khai thác tiềm năng của các tổ chức nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước để tham gia vào các chương trình và dự án công nghệ cao của công nghiệp quốc phòng.