Sách

Tóm tắt phân tích về sách ‘Thiên Nga Đen’

Cuốn “Thiên Nga Đen” của Nassim Nicholas Taleb mở ra cái nhìn sâu sắc về cách chúng ta hiểu và xử lý thông tin, nhấn mạnh vào những hạn chế của nhận thức con người và các sai lầm trong việc đánh giá rủi ro

Phân Tích Sách Thiên Nga Đen: Hiểu Biết Sâu Sắc về Sự Bất Ngờ và Tác Động Của Nó Trên Thế Giới

“Thiên Nga Đen” của Nassim Nicholas Taleb, một tác phẩm đột phá được Alpha Books giản lược, đem đến cái nhìn sâu sắc về những biến cố bất ngờ có tác động lớn đến thế giới và cuộc sống của chúng ta. Cuốn sách làm

Tóm tắt sách – Thiên Nga Đen | Nassim Nicholas Taleb

Trong cuốn sách “Thiên Nga Đen”, Nassim Nicholas Taleb mở ra một cánh cửa mới vào thế giới của sự không chắc chắn và sự bất ngờ, những yếu tố có sức ảnh hưởng đáng kể đến xã hội, kinh tế và cuộc sống cá